AKTUALNOŚCI

27.04.2022

Czy kąpiel w Bałtyku jest bezpieczna i czy jedzenie ryb z Zatoki Puckiej może zaszkodzić naszemu zdrowiu?

O stanie polskiego morza w telewizji TTM mówi dr hab. inż. Joanna Szlinder-Richert, prof. MIR-PIB.


Zatoka Pucka – jak się dziś ma nasz kawałek morza? Spojrzenie oczami naukowca – warsztaty z uczniami szkół podstawowych

W ramach podsumowania projektu badawczego pn. „Program badań środowiska morskiego Zatoki Puckiej ze szczególnym uwzględnieniem czynników istotnych dla rybołówstwa w latach 2019-2021”, w grudniu 2021 odbyły się zajęcia z młodzieżą szkół podstawowych.

Niezwykle ciekawe warsztaty z uczniami trójmiejskich szkół poprowadził dr Adam Woźniczka, kierownik Zakładu Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza. Zajęcia odbyły się na terenie Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB, przy wsparciu Centrum Edukacji AG MIR-PIB.

W pierwszej części zajęć, dr A. Woźniczka przedstawił młodzieży informacje nt. Zatoki Puckiej, jej ekosystemu, czyli co w zatoce żyje, jak możemy to zbadać, oraz jak otrzymane wyniki interpretować. Warsztat badacza niezwykle zainteresował uczniów, a jedna z grup pokusiła się nawet o ożywioną dyskusję. Wykład był również urozmaicony oglądaniem preparatów czy sprzętów badawczych, takich jak tradycyjny krążek Secchiego, służący do sprawdzania przejrzystości wody, czy nowoczesna sonda CTD CastAway umożliwiająca m.in. pomiary zasolenia i temperatury wody.

W drugiej części spotkania, uczniowie mieli okazję zobaczyć na żywo organizmy zamieszkujące Zatokę Pucką w sali Zostera Marina, znajdującej się na terenie ekspozycji Akwarium Gdyńskiego. Co więcej, w praktyce mogli sprawdzić parametry wody, właśnie z pomocą ww. sondy CTD.

Po zakończonych warsztatach, uczniowie zwiedzili pozostałą część ekspozycji Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB.


Pierwsze spotkanie informacyjne dot. projektu badawczego pn. Program badań środowiska morskiego Zatoki Puckiej ze szczególnym uwzględnieniem czynników istotnych dla rybołówstwa w latach 2019-2021 – z prezentacją wyników raportu z ww. Programu badań wykonanego w 2019 roku odbyło się 19 grudnia 2019 r. w Kosakowskim Centrum Kultury w Pierwoszynie.

Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele środowisk związanych z obszarem Zatoki Puckiej: naukowcy,  samorządowcy, przedstawiciele środowisk rybackich, organizacji i stowarzyszeń ekologicznych, jak również pracownicy urzędów oraz Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem i zgromadziło prawie 200 uczestników, którzy poznali wstępne wyniki prowadzonych badań.

Prezentacje przedstawione na spotkaniu w Pierwoszynie dostępne są w zakładce WYNIKI.