AKTUALNOŚCI

Pierwsze spotkanie informacyjne dot. projektu badawczego pn. Program badań środowiska morskiego Zatoki Puckiej ze szczególnym uwzględnieniem czynników istotnych dla rybołówstwa w latach 2019-2021 – z prezentacją wyników raportu z ww. Programu badań wykonanego w 2019 roku odbyło się 19 grudnia 2019 r. w Kosakowskim Centrum Kultury w Pierwoszynie.

Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele środowisk związanych z obszarem Zatoki Puckiej: naukowcy,  samorządowcy, przedstawiciele środowisk rybackich, organizacji i stowarzyszeń ekologicznych, jak również pracownicy urzędów oraz Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem i zgromadziło prawie 200 uczestników, którzy poznali wstępne wyniki prowadzonych badań.

Prezentacje przedstawione na spotkaniu w Pierwoszynie dostępne są w zakładce WYNIKI.