AKTUALNOŚCI

Spotkanie informacyjne online dot. projektu badawczego pn. Program badań środowiska morskiego Zatoki Puckiej ze szczególnym uwzględnieniem czynników istotnych dla rybołówstwa w latach 2019-2021 – Program badań wykonany w 2020 roku.

Data: 21 grudnia 2020 r. (poniedziałek)
Godzina: 11:00-13:00

Agenda spotkania

1. Wprowadzenie – dr hab. inż. Joanna Szlinder-Richert, prof. MIR-PIB
2. Warunki hydrologiczne i parametry hydrochemiczne toni wodnej oraz wybrane elementy sieci troficznej Zatoki Puckiej – dr Adam Woźniczka
3. Badania ichtiologiczno-rybackie w 2020 roku – dr hab. inż. Iwona Psuty, prof. MIR-PIB
4. Metale toksyczne w osadach, omułkach, storni i okoniu z Zalewu Puckiego i zewnętrznej Zatoki Puckiej – dr hab. inż. Lucyna Polak-Juszczak, prof. MIR-PIB
5. Ocena toksyczności oczyszczonych ścieków i zasolonych wód odprowadzonych do Zatoki Puckiej przy użyciu biotestów – dr Ilona Waszak
6. Podsumowanie

*Po kliknięciu na dany punkt agendy, wyświetli się prezentacja przedstawiona podczas spotkania online.

NAGRANIE ZE SPOTKANIA – ZATOKA PUCKA WEBEX – MIR 2020


Pierwsze spotkanie informacyjne dot. projektu badawczego pn. Program badań środowiska morskiego Zatoki Puckiej ze szczególnym uwzględnieniem czynników istotnych dla rybołówstwa w latach 2019-2021 – z prezentacją wyników raportu z ww. Programu badań wykonanego w 2019 roku odbyło się 19 grudnia 2019 r. w Kosakowskim Centrum Kultury w Pierwoszynie.

Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele środowisk związanych z obszarem Zatoki Puckiej: naukowcy,  samorządowcy, przedstawiciele środowisk rybackich, organizacji i stowarzyszeń ekologicznych, jak również pracownicy urzędów oraz Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem i zgromadziło prawie 200 uczestników, którzy poznali wstępne wyniki prowadzonych badań.

Prezentacje przedstawione na spotkaniu w Pierwoszynie dostępne są w zakładce WYNIKI.